Ώρες Λειτουργίας

7:00 πμ - 6:00 μμ

Δωρεάν Παράδοση

Για online αγορές άνω των 100€

Αποστολή σε

Ελλάδα και εξωτερικό

22440 22580

για τηλεφωνικές παραγγελίες

Αντικατάσταση του Φλοτέρ

Το φλοτέρ μπορεί να προκαλεί διαρροές. Προκειμένου να αποτραπεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τον συνδετήρα του φλοτέρ σύμφωνα με την επιθυμητή στάθμη του νερού.

Βήματα

Αφαιρούμε το παλιό φλοτέρ
 
 
Προτού αφαιρέσουμε το φλοτέρ με τη διαρροή, αδειάζουμε το καζανάκι και κλείνουμε τη βαλβίδα πλήρωσης. Στη συνέχεια, με ένα κάβουρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τον σωλήνα ανεφοδιασμού που πηγαίνει από τη βαλβίδα γεμίσματος στο φλοτέρ (βλέπετε στη μικρή εικόνα). Κατόπιν μπορούμε να αφαιρέσουμε το παλιό φλοτέρ από το καζανάκι.
 
Εγκαθιστούμε το νέο φλοτέρ
 
 
Αφού αφαιρέσουμε το παλιό φλοτέρ, μπορούμε τώρα να το αντικαταστήσουμε με ένα νέο.
 
Στερεώνουμε το νέο φλοτέρ στο καζανάκι
 
 
Μπορούμε να τοποθετήσουμε το νέο φλοτέρ εκεί που ενώνονται η παροχή και το φλοτέρ.
 
Εγκαθιστούμε το φλοτέρ
 
 
Αφού βάλουμε το φλοτέρ μέσα στο καζανάκι, μπορούμε να σφίξουμε το παξιμάδι σύνδεσης με τον κάβουρα και να συνδέσουμε τον σωλήνα παροχής.
 
Καθαρίζουμε το σύστημα
 
 
Για να καθαρίσουμε το σύστημα, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την πάνω βαλβίδα από το νέο φλοτέρ. Καλό είναι να κρατάμε ένα ποτήρι πάνω από την ξεκαπακωμένη βαλβίδα και να ανοίξουμε την παροχή νερού για να καθαρίσει το σύστημα από τυχόν σκουριές και θραύσματα. Το ποτήρι αποτρέπει το βρώμικο νερό να ορμήσει έξω λόγω της πίεσης. Αφού καθαρίσουμε το σύστημα, θα πρέπει να κλείσουμε την παροχή νερού.
 
Εγκαθιστούμε ξανά το κινούμενο πάνω μέρος του φλοτέρ
 
Αφού στερεώσουμε το πάνω μέρος του φλοτέρ που είχε αφαιρεθεί για τον καθαρισμό, το τοποθετούμε πίσω γυρίζοντάς το κατά ένα τέταρτο δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας τα παραθυράκια του πάνω μέρους. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.
 
Ρυθμίζουμε τη στάθμη του νερού
 
 
Τέλος, μπορούμε τώρα να ρυθμίσουμε την επιθυμητή στάθμη του νερού μετακινώντας τον συνδετήρα ρύθμισης του φλοτέρ στο καζανάκι πάνω-κάτω (η ιδανική στάθμη του νερού είναι στα μισά της δεξαμενής).